Behandling av personopplysninger i Mylna Sport AS

Vi i Mylna Sport AS er opptatt av at personopplysninger om våre kunder, leverandører og andre ivaretas på en betryggende måte. Under får du en nærmere beskrivelse av hvordan vi behandler personopplysninger i vår virksomhet og når du handler eller bestiller tjenester av oss via vår nettside eller er i kontakt med oss på annen måte, som f. eks via e-post eller telefon.

Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Mylna Sport AS ved daglig leder Thomas Weman.

Kontaktinformasjonen til Mylna Sport AS
Adresse: Postboks 244, 3051 Mjøndalen.
E-post: post@mylnasport.no
Telefon: 32 27 27 00
Organisasjonsnr.: 994 873 733

Hvorfor samler vi inn personopplysninger

Innledning

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av om det er kontaktinformasjon til våre leverandører, personopplysninger som er gitt for å håndtere en bestilling av varer eller tjenester fra oss eller om du tar kontakt med oss i andre henseender.

Mylna Sport AS er i hovedsak en leverandør til bedriftskunder. Dette innebærer at personopplysninger vi behandler om våre kunder i all hovedsak er personopplysninger om kontaktpersoner hos kunden og ikke personopplysninger om sluttkunden. Personopplysninger vi henter inn er navn, e-post, adresse og telefonnummer.

Vi henter inn begrenset med personopplysninger om våre leverandører. Dette er gjerne informasjon om kontaktpersoner hos leverandøren som er nødvendig for å oppfylle vår avtaleforpliktelse med leverandøren. Personopplysninger vi henter inn i denne forbindelse er navn, e-post adresse og telefonnummer. Personopplysninger vi henter inn om våre kunder kan variere avhengig av om du bestiller tjenester fra Mylna Servicesenter eller Abilica.

Mylna Servicesenter

Mylna Sport AS har et Servicesenter som betjener både det private og profesjonelle markedet. Vårt Servicesenter har i forbindelse med teknisk kundeservice, salg av reservedeler, reparasjon, montering og serviceavtaler behov for å behandle personopplysninger om sluttkunder. Vår behandling av personopplysninger skjer etter avtale med deg og opplysningene du gir er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle avtalen. Personopplysningene kan gis via vårt kontaktskjema på mylnasport.no, telefon eller e-post.

Personopplysninger vi henter inn er navn, adresse, telefon, e-post, kjøpsdetaljer og andre opplysninger du måtte gi oss knyttet til produktet du har kjøpt.

Utlevering av personopplysninger til andre

Personopplysningene videreformidles bare til andre i tilfeller der loven tillater det, etter avtale med deg eller dersom det er angitt i denne personvernerklæringen. Tilfeller hvor vi kan tenkes å utlevere personopplysninger til andre er i forbindelse med å levere en bestilling, utføre reparasjon, serviceoppdrag eller til bokføringsformål. I forbindelse med en leveranse vil f.eks. tjenesteleverandørene vi bruker (transportører, logistikkforetak, banker) få tilgang til de opplysningene de trenger for å gjennomføre bestillingen. Tjenesteleverandørene har kun adgang til å bruke opplysningene til å utføre sine definerte oppgaver.

Mylna Sport AS benytter seg også av andre eksterne tjenesteleverandører (databehandlere) som kan komme til å behandle personopplysninger på våre vegne. Dette vil typisk være leverandører av programvare som vårt kunde og forretningssystem, support og vedlikehold. I slike tilfeller har vi inngått skriftlige databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

Lagring og sikring av personopplysninger

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke.

Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Vi er pålagt å oppbevare bestemte personopplysninger for å oppfylle våre forpliktelser etter regnskapslovgivning, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering. Dette innebærer at denne historikken normalt ikke slettes før det har gått minst fem år. Mylna Sport AS tar sikkerhet på alvor og gjennomfører jevnlig kontroller for å sikre at dine personopplysninger ivaretas på en god måte.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har krav på innsyn i de personopplysningene vi har registrert om deg, og kan til enhver tid kreve retting, korrigering eller sletting av personopplysningene vi behandler. Dersom behandling av personopplysningene er basert på samtykke fra deg gjør vi oppmerksom på at samtykke når som helst kan trekkes tilbake.

Spørsmål om vår behandling av personopplysninger om deg, retting, sletting eller annet kan rettes til oss. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.